AMBROCO (AMBROXOL 15mg/5ml) – Siro trẻ em, thuốc tan đàm

Nhóm: Thuốc ho, long đờm

Thành phần: Ambroxol 15mg/5ml

Qui cách đóng gói: Chai 30mL.

Nhà sản xuất: United (Việt Nam)

Sản xuất tại Việt Nam