GEFBIN (Ebastine 20mg)

– HOẠT CHẤT: Ebastin 20mg

– CHỈ ĐỊNH:
Viêm mũi dị ứng (theo mùa hoặc quanh năm), có hoặc không kèm viêm kết mạc dị ứng.
Nổi mề đay vô căn mạn tính.

Loại thuốc: Thuốc chống dị ứng

Dạng thuốc, hàm lượng: Viên nén bao phim 20mg

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Medisun