Jetry 1% Antibiotice Cream 15G thuốc trị nấm

Jetry 1% Antibiotice Cream 15G dùng để điều trị nấm da chân , nấm kẽ , nấm candida albicans ngoài da , nấm da đầu , nấm bẹn . Thuốc cũng có tác dụng trong một số trường hợp nhiễm trùng da không do vi nấm erythrasma do Corynebacterium minutissimum.