Pirolam gel

Hỗn dịch bôi trị nấm Pirolam
Điều trị nấm da, nấm da đầu, nấm da chân, nấm móng, nấm da đùi