Potriolac Gel, Potriolac Điều trị vảy nến mảng , mức độ nhẹ đến vừa.