Rocimus 0,03%

Thuốc Rocimus 0.03% điều trị chàm thể tạng – viêm da cơ địa,ban đỏ,viêm da tiếp xúc,bạch biến,…