Rocimus 0,1%

– Thuốc Rocimus 0.1% điều trị chàm thể tạng – viêm da cơ địa,ban đỏ,viêm da tiếp xúc,bạch biến,…

Danh mục: