RoyalGSV Điều trị viêm mũi dị ứng, mề đay chai 60ml, ống 5ml