Thuốc Aticizal – Có tác dụng chống dị ứng ống 5mg/10ml