TRICOVIVAX (Minoxidil 5%) – Kích thích mọc tóc mới, giảm thiểu tình trạng rụng tóc, giảm chứng hói đầu

Thuốc Tricovivax 50mg/ml được chỉ định cho các trường hợp rụng tóc, hói đầu:

Rụng tóc do hóa trị.

Rụng tóc theo từng vùng.

Nhà sản xuất: Farmalabor-Produtos Farmacêuticos, S.A – Bồ Đào Nha.

Đóng gói: hộp gồm 2 chai 100 mL (1 chai có vòi xịt + 1 chai nạp thuốc thay thế).