UPSA C – Viên sủi bổ sung vitamin C

Qui cách đóng gói: Tuýp 10 viên.

Thành phần: Vitamin C 1000mg

Nhóm: Thuốc bổ, vitamin và khoáng chất

Nhà sản xuất: BMS (Mỹ)

Sản xuất tại Pháp