Xelostad 10mg

Rivaroxaban là một chất ức chế chọn lọc cao và trực tiếp yếu tố Xa có sinh khả dụng qua đường uống, làm gián đoạn con đường nội sinh và ngoại sinh của dòng thác đông máu, ức chế sự hình thành thrombin và phát triển huyết khối. Rivaroxaban không ức chế thrombin (yếu tố II) và không có tác dụng đối với tiểu cầu.

Quy cách Hộp 10 viên, 30 viên.

Hạn dùng 24 tháng

Thành phần Rivaroxaban

Liều dùng và dạng bào chế Viên nén bao phim: 10 mg